از «مصدقی ستیزی» حاد تا خنده های جنایتکارانه خط امام! (عکس و سند دیده نشده)خرداد 1360 فصل مهمی از تاریخ بعد از انقلاب 57 ایران است که در آن بخش بزرگی از انقلابیون از جبهه ملی گرفته تا رئیس جمهور یعنی آقای بنی صدر حذف شدند. مراجعه به روزنامه ها و مشروح مذاکرات مجلس آن زمان می تواند شناخت خوبی از جو آن زمان بدست دهد.