«دو سند فوق محرمانه»؛ راز قتل قذافی توسط مامور مخفی فرانسوی!؟


روزنامه ايتاليايی کوريره دلاسرا در شماره 29 سپتامبر 2012(7 مهر 1391)، از قول رامی عبيدی(مسئول ارتباط شورای انتقالی ليبی با سازمانهای اطلاعاتی خارجی در زمان قتل قذافی) فاش کرد که گلوله‌ای که معمر قذافی را در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ کشت از سوی يک عضو سازمان اطلاعات فرانسه شليک شده است که در تیپ انقلابی نفوذ کرده بود. پیش از این محمود جبرئیل، نخست وزیر سابق دولت انتقالی شورای ملی انتقالی لیبی در مصاحبه ای با تلویزیون رویای مصر، مستقر در قاهره گفته بود: «یک عامل خارجی برای کشتن قذافی در تیپ انقلابی نفوذ کرده بود.»