پروژه آمدنیوز برای به هرج و مرج کشاندن کشور، تشکیل آلترناتیو وابسته، و آماده سازی افکار عمومی برای حمله نظامی

در یک سلسله مطلب کاملا مستند و دقیق، به انتشار گزارشها و اخبار ساختگی و دروغ، تبلیغ اپوزسیون وابسته، و تبلیغ مواضع ضد ایرانی دولتمردان آمریکایی، اسرائیلی و عربستانی و آماده سازی افکار عمومی برای حمله نظامی به وطن توسط این اتحاد شوم، توسط آمدنیوز پرداخته می شود.