«زبان سرخ سران ارتش!»؛ یک سند تاریخی از روزنامه کیهان سال ۱۳۶۰ (عکس)

حقایق مهمی از سال نخست جنگ ایران و عراق
«سرتیپ فلاحی»: وجدان میهنی من حکم می کند که بنام جانشین رئیس ستاد مشترک از تلاشهای بنی صدر ستایش کنم!

از جمله ناشنیده های مهم خرداد 1360 می توان به کنفرانس مطبوعاتی فرماندهان ارتش در ستاد مشترک ارتش، پنجشنبه 21 خرداد 1360، مندرج در روزنامه کیهان 23 خرداد 1360 اشاره کرد، فرماندهان ارتش درست یک روز بعد از عزل غیرقانونی بنی صدر از فرماندهی کل قوا در مقابل سوالات جهت دار برای توجیه این عمل ایستادگی می کنند و با پاسخهای خود نشان می دهند که برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا هیچ توجیه نظامی نداشته است و اقدامی سیاسی بوده است. در بخشهایی از این کنفرانس مطبوعاتی آمده است(برای مشاهده نسخه بزرگ‌تر، روی تصویر کلیک کنید):