ناشنیده هایی از دعوا بر سر "حاکمیت ملی" در بالاترین سطح حکومت در سالهای 60-1357 (عکس و سند)


«حاکمیت ملی»؛ از سانسور قبل از انقلاب تا اختلافات بعد از انقلاب 57

 

در این نوشته به تضاد بین آقای خمینی رهبر انقلاب 57 و ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران از منظر حاکمیت ملی پرداخته می شود .از اینجا شروع می کنم که در اردیبهشت57، پنجاه و پنجمین شماره خبرنامه جبهه ملی سوم انتشار پیدا کرد .انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا نظر به اینکه رهبری آن در دست طرفداران نهضت آزادی و دکترابراهیم یزدی بود، از سرمقاله آن تحت عنوان "جای استقلال در مبارزه"